OZG

Kontakt

Osnovno zdravstvo Gorenjske
Gosposvetska ulica 9
4000 Kranj

Telefon: 04 208 25 11
Fax: 04 202 67 18
E-pošta: tajnistvoozg@ozg-kranj.si

Organizacijska enota UPRAVA OZG deluje v Kranju na Gosposvetski ulici 9.

Sodelavci uprave delulejo na različnih strokovnih področjih in sicer:

Jože Veternik, univ.dipl.ekon. direktor zavoda  
Slavka Celec tajništvo  2082 511
Aleksander Stepanović strokovni vodja   2082 512
Vesna Meglič vodja splošno kadrovske službe  2082 530
Damjana Žun vodja FRS  2082 527
Andreja Nič služba za plan in analize  2082 544
Anica Hladnik služba  za javna naročila  2082 526
Teja Demšar
Ana Svoljšak
pravna služba   2082 536
Katja Kozelj
Mojca Vidmar
služba za plan in analize  2082 515
 2082 514
Vanda Mikolič blagajna  2082 542
Majda Brezar knjigovodstvo terjatev in obveznosti  2082 520
Urška Pintar služba za javna naročila  2082 516
Milana Vinter Šambar služba za fakturiranje  2082 518
Sonja Papler služba za fakturiranje   2082 517
Silvana Zupančič
Minka Jurman
finančno knjigovodstvo  2082 519
Tanja Golob služba za plan in analize  2082 535
Irena Dolenc finančno knjigovodstvo  2082 522
Simona Kern knjigovodstvo osnovnih sredstev  2082 524
Marjan Govekar sprejemna pisarna  2082 532
Nina Ogris kadrovska služba  2082 533
Irena Vovnik
Simona Kozlevčar
kadrovska služba  2082 531
 2082 605
Jožica Branc kadrovska služba  2082 537
Primož Markelj služba za informatiko  2082 528
Simona Zupan
Polona Krapež
materialno knjigovodstvo  2082 521 
 2082 523
Barbara Lučič finančno knjigovodstvo  2082 541
Mateja Vrhunc Vodja oddelka za obračun plač  2082 534
Aleksandra Furlan
Mateja Bučan
Iris Triller
Tanja Ravnikar   
obračun plač
obračun plač
obračun plač
obračun plač
2082 539 
2082 540
2082 599

Sabina Tomac knjigovodstvo osnovnih sredstev  2082 543
Andreja Jesenšek služba za fakturiranje  2082 538